СТРАНИЦИ
снимка на корицата на книгата и проф. Илина Кръстева

БАН представя енциклопедията “Лечебни растения”

По повод наближаващия Еньовден – 24 юни – денят, в който според народното поверие билките имат най-голяма лечебна сила, излиза нова Енциклопедия „Лечебни растения“. Изданието е цветно и с отлична полиграфия, с обем 288 страници. Използвана е нова концепция за представянето на над 270  растения, като акцент е практическата им приложимост и употреба в домашни условия. Енциклопедията “Лечебни растения” ще бъде представена днес пред публика, от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Сборникът е подготвен от колектив от водещи учени – автори и консултанти, със задълбочени научни познания и дългогодишен изследователски опит в областта на фармакогнозията, фитохимията, ботаниката – от Медицинския университет – София и от БАН, и със съдействието на институции, занимаващи се с опазването на биологичното разнообразие и околната среда в България.

Главен научен редактор на изданието е проф. Илина Кръстева, МУ–София, Фармацевтичен факултет от катедра „Фармакогнозия“.

На представянето ще присъстват още доц. Ина Анева, научен секретар на БАН в направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“, отговорен научен редактор на изданието доц. Елка Трайкова, научен секретар на БАН в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ Виктория Лазова, директор на НЦ „Българска енциклопедия“ д-р Радка Йосифова, водещ научен редактор на изданието.

“Лечебни растения” предлага систематизирана научно-популярна информация за растения, разпространени в българската флора и използвани в народната медицина от векове, както и за чуждестранни видове. Описани са лечебни растения, подходящи за употреба в домашни условия. Те са с добра поносимост, могат да се използват за по-продължителен период от време и намират приложение за профилактика и лечение на редица заболявания.

Допълнително в края на книгата читателят може да получи информация за действието на лечебните растения върху отделните органи и системи в човешкото тяло. Приложени са речници на медицинските и на ботаническите термини, както и азбучен показалец на латинските наименования на видовете.