СТРАНИЦИ

Бъдещ лекар стана „Студент на годината“ на МУ-София за 2021-ва

Студент на годината на МУ-София за тази година стана Веселин Мирославов Василев, студент 6-ти курс в Медицински факултет. Той беше отличен в традиционния конкурс, организиран от Студентския съвет към МУ-София, въз основа на кандидатура, доказваща значими резултати в научната, обучителната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес и добрия имидж на университета на национално и международно ниво. Той работи като болногледач в Първа хирургия на УМБАЛ „Александровска“, а през годината е бил доброволец в Ковид-19 отделението на болницата, както и във ваксинационния пункт.

Наградата си Веселин получи днес на специалната традиционна церемония в Аулата на болница „Майчин дом“, лично от ректора академик Лъчезар Трайков, който е патрон на конкурса.

По факултети, с отличието „Студент на годината“ бяха наградени още:

•        Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ –  Здравка Любомирова Иванова, 3 курс, специалност „рентгенов лаборант“. Наградата връчи проф. Мая Визева, ръководител „Учебна дейност“ в колежа.

•        Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“  – Пламен Пламенов Василев, 3 курс, специалност „Кинезитерапия“. Наградата връчи зам.-ректорът проф. Каролина Любомирова.

•        Студент на годината на Фармацевтичен факултет –  Сийка Веселинова Стоилова, 4 курс. Тя получи наградата си от зам.-ректора проф. Валентина Петкова.

•        Студент на годината на Факултета по дентална медицина  –  Йоан Йорданов Стоев, 5 курс ФДМ. Наградата връчи зам.-ректорът доц. Елица Деливерска.

•        Студент на годината на Медицински факултет – Венелин Димитров Денчев, 6 курс МФ. Наградата връчи зам.-ректорът член-кореспондент проф. Цветалина Танкова.

Чуждестранен студент на годината стана Nikhil Basil Oliveira от Индия, 6 курс, Медицински факултет. Наградата връчи председателят на Общото събрание на МУ-София, акад. Ваньо Митев.

На същата церемония бяха връчени и наградите за любим преподавател в различни области на науката. Имената им бяха определени с гласуване от страна на студентите на МУ-София на специално създадена платформа към сайта на Студентския съвет. Наградените са следните:

•        Любим преподавател в областта на медико-биологичните науки:

Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн – почетен Ректор, Катедра по анатомия

•        Любим преподавател в областта на медико-биологичните науки

Проф. Милен Димитров, дф – зам.- декан на ФФ, Катедра по ТЛС

•        Любим преподавател в областта на медико-социалните науки

Проф. Захарина Савова, дм – Директор на МК „Й. Филаретова“

•        Любим преподавател в областта на медико-клиничните науки

Проф. д-р Борис Богов, дм – ръководител Катедра по вътрешни болести и председател на ОС на МФ

Припомняме, че студентите-участници в конкурса подаваха кандидатурите си през ноември 2021г. онлайн, а оценяването им бе проведено от комисия в състав:

Председатели: Проф. д-р Каролина Любомирова, дм – Зам.-ректор по УД

                           Анастасия Барбукова – Гл. секретар на Студентския съвет

Членове: 1. Проф. Валентина Петкова, дфн – Зам.-ректор по НА

                  2. Чл.-кор. Цветалина Танкова, дмн – Зам.-ректор по МИПФ

                  3. Доц. д-р Елица Деливерска, дм – Зам.-ректор по СДО и УБК

                  4. Д-р Видин Кирков – Ръководител Център за БЧС, Ректорат

                  5. Проф. Мая Визева, дм – Р-л Учебен отдел, МК „Й. Филаретова“