СТРАНИЦИ

Центърът по молекулна медицина към МУ-София с награда от конкурс „Иновации и добри практики в здравния сектор“

В четвъртия конкурс за иновации и добри  практики в здравния сектор, проектът на Център по молекулна медицина, представен от Румяна Додова, дб, беше класиран на 2-ро място! Проектът е за въвеждането на генетичната диагностика при рака на гърдата и яйчниците, с използване на секвениране от ново поколение. Той е важна част от усилията на Центъра по молекулна медицина и Лабораторията по Геномна диагностика за прилагане на персонализираната медицина в България. 

Диагностиката на  мутации в BRCA гените осигурява възможност на всички болни и семействата с фамилен рак на гърда и яйчниците за навременна и достъпна диагностика, генетична консултация и профилактика.

Конкурсът се проведe в рамките на Осмата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“ на в-к Капитал.

Поздравления на целия клиничен и генетичен екип за успеха!

По време на конференцията бяха изнесени лекции в няколко панела. Медицински университет бе представен от зам.-ректора чл. кор. проф. Цветалина Танкова, дмн, началник на Клиника по диабетология в УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” и акад. Ваньо Митев, дбн, ​председател на Общото събрание на МУ- София, ръководител секция “Биохимия” в Катедрата по химия и биохимия на Медицинския факултет.

Лекцията на акад. Митев бе на тема „Амбулаторно лечение на COVID-19”, а на чл. кор проф. Цветалина Танкова „Затлъстяването – какви са фактите”.