СТРАНИЦИ
снимка на ректорското и деканските ръководства пред Докторския паментник

Честваме Деня на здравето и Празника на научноизследователската и преподавателска дейност

С тържествена церемония в Софийската опера и балет бе отбелязан Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София. Раздадени бяха 16 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.

„Това е едно от най-тържествените събития за нашата академична общност, което традиционно провеждаме в навечерието на Световния ден на здравето – 7 април и на което отдаваме заслужено признание на научните постижения на нашите колеги и на техните усилия за развитие на научната област, в която работим“, с тези думи ректорът академик Лъчезар Трайков приветства присъстващите на събитието. “Нека професионализмът, всеотдайността и човеколюбието ни ръководят в нашата работа. Нека отстояваме с почтеност и с достойнство постигнатото, и да продължаваме да предаваме своите знания, бидейки пример с високите си етични стандарти “, призова акад. Трайков.

Ректорът подчерта, че МУ-София и днес е сред водещите научни организации в България, че е лидер в националната класация на университетите в 4 основни направления, един от 7-те изследователски университета в страната и е на отлични позиции в редица международни класации. „Нашите усилия като ръководство са насочени именно към тази цел – насърчаване на иновациите и креативността, преодоляване на конвенционалното мислене и създаване възможности за развитие и осъществяване на нашите академични амбиции“, каза в заключителните си думи академик Трайков.

Заместник-ректорът по наука и акредитация проф. Валентина Петкова обяви мотивите, които стоят зад номинациите на наградените. Пълният списък с наградените е както следва:
Почетен знак “AESCULAPIUS”
за принос в развитието на българската медицина през 2022 година получи:

Проф. д-р Иван Литвиненко, дм

Награден знак „PANACEA”
за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2022 година получиха:

В медико-клинична област:
Проф. д-р Божидар Йорданов, дм, декан на Факултет по дентална медицина
Доц. д-р Антоанета Гатева, дмн

В медико-биологична област:
Проф. д-р Румяна Марковска-Давидкова, дм
Проф. Красимира Павлова Йончева, дфн

В медико-социална област:
Проф. Магдалена Александрова, дм, декан на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента
за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:

Проф. д-р Георги Ончев, дм
Доц. д-р Васил Свещаров, дм
Проф. Иван Димитров, дх
Проф. Красимира Маркова, дм
Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм, директор на Департамент по езиково обучение и спорт
Проф. д-р Димитър Масларов, дмн

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет
за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:

Доц. д-р Свилен Маслянков, дм
Доц. д-р Тодор Узунов, дм
Проф. Миглена Кирилова-Донева, дбм
Проф. Силвия Младенова, дм

Честито на всички наградени!

Честването на Световния ден на здравето, 7 април, традиционно бе отбелязан с поднасяне на венци пред Докторския паметник от ректорското ръководство, декани и заместник-декани на всички звена. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, отдали живота си на лекарската професия и грижата за човешкия живот и здраве.

„По случай празника бих искал да Ви поздравя и да Ви пожелая достойно да практикувате лекарската професия, ежедневно да имате повод да изпитвате удовлетворение от постигнатото и вдъхновение за нови научни постижения. Изследвайте и намирайте нови пътища към познание, прославяйки името на Медицински университет-София и високия престиж на нашата професия“, с тези думи акад. Трайков поздрави своите колеги по случай професионалния празник на всички, работещи в сферата на здравеопазването.