СТРАНИЦИ

ЧЛ.-КОР Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ БЕ ИЗБРАН ЗА АКАДЕМИК

Чл.-кор Д-р Лъчезар Трайков бе избран вчера от събранието на академиците в БАН за най-новия им член от областта на „Медицински науки“.  Научните му приноси и изследвания са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер и други деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и други. Има 159 научни труда, 2213 цитирания с h-фактор 21.

От 2008 е ръководител на Катедра по неврология към Медицински университет – София, завежда Специализирано отделение за диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в УМБАЛ „Александровска“, председател е на Българското дружество по деменции. През 2017 година бе удостоен с приза „Медик на годината“.

Акад. Трайков е носител на златна “Панацея“, награда за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност в професионално направление Медицина на МУ-София, както и на Почетния знак на Университета. Той е и двукратен носител на първа награда на Фондация “France Alzheimer” за утвърдени изследователи.

 

ЧЕСТИТО!