СТРАНИЦИ
двама от студентите с техните преподаватели

Да надмогнеш собствените дефицити

Един материал на вестник „Аз-буки“ за сплотените усилия на преподавателите от МК „Йорданка Филаретова“ – София, които обучават незрящи студенти за масажни терапевти, и възможността да придобиеш ценното умение да лекуваш.

Една професия, при която се наблюдава все по-голямо търсене на кадри, дава ценна възможност на хората със зрителни увреждания да реализират своя скрит потенциал на пазара на труда. Историята на специалността „Масажист с увредено зрение“ има своя дългогодишна традиция у нас. Но изгубената връзка между училищата за деца с увредено зрение и предлагащия обучението Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ в София се оказва истинският проблем за популяризирането ѝ в България.

Прочетете целия материал на Мария Геиоргиева и нейните интервютата с Десислав Димов, 53 г. – III курс, Михаил Матвеев, 25 г.- I курс, Ангел Ангелов, 21 г.- I курс и Красимир Недков, 51 г.- III курс ТУК