СТРАНИЦИ

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, МУС, ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На специална празнична сесия на Столичния общински съвет в Деня на София, в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова, председателят на съвета Елен Герджиков връчи званията „Почетен гражданин на София“ и Почетен знак на Столична община. Изтъкнати деятели на културата, науката и образованието с принос към столицата бяха отличени с високите отличия.

Деканът на Факултета по обществено здраве, МУ-София Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн бе удостоен с „Почетен знак на Столична община“. Мотивите за тази номинация са значимия принос на проф. Воденичаров като създател на първия Факултет по обществено здраве в страната в рамките на МУ-София. Във ФОЗ са преминали обучението си, повишили са квалификацията си и са придобили професионален ценз в специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”  изпълнителни директори, управители и мениджъри на редица столични общински лечебни заведения в болничната и извънболничната помощ. По инициатива на проф. Воденичаров град София ще бъде европейска столица по обществено здраве 2020. С експертния си капацитет ФОЗ, МУ-София подпомага дейността на Столична община чрез изготвянето на становища, разработване на съвместни проекти и обучения. С активната подкрепа и съдействие от страна на проф. Воденичаров се осъществява Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи от специалност „Медицинска сестра”, обучаващи се във ФОЗ, МУ-София.