СТРАНИЦИ

Деня на здравния инспектор чества днес Медицински колеж „Й. Филаретова“

За първи път Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ-София отбеляза тържествено Деня на здравния инспектор – 15 март. Заради епидемичната обстановка честването бе организирано онлайн.

Специални гости бяха ректорът на Медицински университет-София акад. Лъчезар Трайков, зам.-ректорът по учебната дейност проф. Каролина Любомирова, която е и ръководител на катедра „Трудова медицина” – ФОЗ и Татяна Петрова,  директор на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в СРЗИ, а своеобразен домакин бе директорът на колежа проф. Захарина Савова. 

„В днешните предизвикателни времена, тази специалност получи полагащата и се реабилитация. Още веднъж се разкри наистина колко значима е нейната функция за опазване на общественото здраве”, заяви в приветственото си слово ректорът акад.Трайков.  Той благодари на наставниците на студентите, които им осигуряват подкрепа и възможност за практическа дейност в рамките на обучението им, тъй като това е от изключително значение за добрата професионална ориентация и реализация на младите хора. 

Отлична оценка получи и ръководството на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, че през годините полага всички усилия, за да отговори на предизвикателства като пандемията, да следва тенденциите в здравеопазването и да актуализира своевременно обучението по специалността „Инспектор по обществено здраве“. 

„Пожелавам на всички Вас да имате силата да изпълнявате  професионално и етично задълженията си към общественото здравеопазване, да не се отказвате пред трудностите, да имате смелостта да продължите в правилната посока, когато сте сбъркали, и да не изпускате от погледа си голямата цел – опазването на живота и здравето на хората“, обърна се в заключение акад. Трайков към всички участници в събитието.

В честването се включиха преподаватели от специалността, наставници и студенти по специалността „Здравен инспектор”.