СТРАНИЦИ

Дипломира се Випуск 2021 на Факултета по обществено здраве

407 са абсолвентите от Випуск 2021 на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“. От тях 11 са с отличен успех над 5.50 и получават сертификат и парична награда от Студентски съвет на МУ-София. Най-много са завършващите в специалността „Медицинска сестра“ – 135.

Михна Драгиева от специалност „Лекарски асистент“ ОКС бакалавър, е пълният отличник от курса на обучение и държавния изпит. Тя получава сертификат и парична награда в размер на 1500 лв. от завещанието на дарителя на МУ-София, д-р Андрей Георгиев.
Заради усложнената епидемичната обстановка, абсолвентите на ФОЗ получават дипломите си по график и на малки групи днес и в понеделник (13.12.21г.). Те са от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ степен бакалавър и магистър, „Управление на здравните грижи“ – бакалавър, магистър,  „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – магистър, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Клинични здравни грижи“, „Управление на клиничните изпитвания“и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“.