СТРАНИЦИ
Авсолвентите четат клетвата

Дипломира се Випуск 2023 на Факултета по обществено здраве

Общо 300 абсолвенти, от които 92 медицински сестри и 20 акушерки, получиха днес дипломите си за бакалавър и магистър от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ към Медицински университет-София.

Дипломираха се и абсолвентите от специалностите: Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Кинезитерапия, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност, Управление на клиничните изпитвания, Трудова медицина и работоспособност, Медицинска козметика, Здравословно и диетично хранене, Медицинска рехабилитация и балнеология.

На тържеството присъстваха лично ректорът, академик Лъчезар Трайков, деканското ръководство на ФОЗ, създателят на факултета проф. д-р Цекомир Воденичаров, декани на факултети към МУ-София и официални гости, сред които г-жа Милка Василева, председател на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

В приветствието си към абсолвентите, ректорът академик Трайков ги посъветва: „Поемате по нов път, който несъмнено ще бъде изпълнен с предизвикателства и трудности. Винаги си припомняйте, че това са възможности за Вашето израстване и не се страхувайте от тях. Посрещайте ги с достойнство, с кураж и, разбира се, с добрата подготовка, получена тук, в Медицинския университет-София“.

Той сподели още: „Горд съм, че нашият университет подготвя специалисти в толкова различни насоки, всяка от които има своята роля за развитието на системата на здравеопазване в България“.

В обръщението си към младите специалисти деканът, доцент Александрина Воденичарова поздрави както тях, така и всички преподаватели и служители на факултета, и партньорите от лечебните заведения, които са допринесли за професионалните изграждане на абсолвентите. Тя ги насърчи: „Вие сте най-съвестните, най-трудолюбивите, най-подготвените кадри и България има нужда от Вас!“

Освен дипломите си, студентите, работили в Ковид-отделения по време на пандемията, получиха и Почетен знак за специални заслуги в борбата против Ковид-19.

Желаем успех на младите специалисти по обществено здраве и здравни грижи в професионалния им път!