СТРАНИЦИ
общ кадър на присъстващите на дискусията

Дискусия за проблемите на столичното общинско здравеопазване

Столична община и Факултет по обществено здраве към МУ – София, заедно с Центъра за иновации и методология на общественото здраве в европейския регион, организираха днес кръгла маса на тема „Възможности за подобряване и развитие на столичното общинско здравеопазване“. На събитието присъстваха зам.-министърът на здравеопазването г-жа Катя Ивкова, зам.-кметът по направление “Финанси и здравеопазване“ г-н Дончо Барбалов, зам.-ректорите на Медицински университет – София проф. Каролина Любомирова, проф. Валентина Петкова и доц. Елица Деливерска, деканите на факултетите, представители на съсловни организации и директори на общински лечебни заведения.

Форумът започна с лекция на тема „Глобалните тенденции в промоция на здравето и превенцията на социално-значимите заболявания“, представена от основоположника на Катедра по превантивна медицина във Факултета по обществено здраве проф. Елена Шипковенска. „Ефективно приложение на общинското здравеопазване“ бе темата представена от проф. д-р Цветомир Димитров, дмн. В нея бяха застъпени стратегиите за развитието на общинското здравеопазване и болничната помощ в гр. София по примера на УПМБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД. Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн представи стратегии за промоция на здраве и модерно градско развитие, като анализира основните характеристики на популационното здраве – демография, заболеваемост и екологични аспекти. Доц. д-р Нигяр Джафер, дм бе лектор по темата „Скринингови програми за превенция на социално-значими заболявания“. Тя представи различни добри практики на столични инициативи по тези програми. За модела за управление на общественото здраве в условия на пандемия говори директорът на столичното РЗИ д-р Данчо Пенчев, заедно с проф. д-р Ралица Златанова-Великова, дм, като двамата направиха задълбочен анализ на проучванията на здравните политики по време на пандемията от Ковид–19.

Последваха ефективни дискусии на базата на представените задълбочени анализи, касаещи общинското здравеопазване. В навечерието на Световния ден на здравето – 7-ми април, всички присъстващи имаха възможност да обсъдят действащия модел на столичното общинско здравеопазване, глобалната значимост на човешкото здраве и превенцията на социално-значими заболявания. Представените доклади ще бъдат публикувани в специален брой на сп. „Здравна политика и мениджмънт“.