СТРАНИЦИ

До Академичната общност на Медицински университет-София

Уведомява се академичната общност на Медицински университет-София, че редовното Общо Отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, ще се проведе в зала 3 на НДК.

Във връзка с провеждането му в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на Академичен съвет; за председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет. Редовни са предложенията, които съдържат писмено съгласие на кандидата и кратка биографична справка в обем до 30 машинописни реда. Съгласно чл. 79, ал. 2, чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от ПУДМУС, кандидатурите трябва да бъдат представени най-късно до 16.00 ч. на 17.07.2020 г. (петък).

Обръщаме внимание, че кандидатурите на студентите за членове на Академичния съвет също трябва да съдържат писмено съгласие на кандидата и кратка биографична справка в обем от 30 машинописни реда.

Информираме, че все още няма постъпили кандидатури на председател, заместник- председател и членове на КС.