СТРАНИЦИ

До Академичния състав на МУ-София

С писмо изходящ №2139/24.06.2020 г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на Университета, че във връзка с провеждане на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет-София на 28.07.2020 г. в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник-председател на Общото събрание; за ректор; за членове на Академичен съвет; за председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет. Редовни са предложенията, които съдържат писмено съгласие на кандидата и кратка биографична справка в обем до 30 машинописни реда. Съгласно чл. 79, ал. 2, чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от ПУДМУС, кандидатурите трябва да бъдат представени най-късно до 16.00 ч. на 17.07.2020 г. (петък).