СТРАНИЦИ

Докторантските стипендии се увеличават на 750 лева

Докторантската стипендия се увеличава и става 750 лв. на месец, считано от 1 април т.г., реши правителството. Това ще важи и за докторантите към Медицински университет-София.

Повече пари ще получават около 3500 докторанти, обучаващи се в държавните висши училища в страната, в това число 118 редовни докторанти към МУ-София.

В държавния бюджет за 2022 г. за увеличението на докторантските стипендии са отделени 8,6 млн. лв. като, с правителственото постановление, се предвижда да отпаднат допълнителните стипендии на докторантите. Те бяха въведени през 2018 г. с цел да допринесат за привличането и задържането на младите учени в страната и за професионалната им реализация като качествени преподаватели и изследователи. Анализ обаче показва, че тези допълнителни стипендии не са изпълнили целта си и през последните години се наблюдава тревожна тенденция за намаляване на броя на действащите докторанти.

Вижте оригиналната новина на страницата на Министерство на образованието и науката.