СТРАНИЦИ

Допълнителен прием за специалност Парамедик в Медицински колеж „Й. Филаретова“

Въз основа Решение на АС на МУ-София от 23.07.2019 г. Медицински колеж обявява допълнителен прием за заемане на свободни места за обучение в специалност Парамедик. 

Кандидати за специалност Парамедик, които са положили вече успешно кандидатстудентски изпит тази година в Медицински колеж, могат да кандидатстват с оценката от кандидатстудентски изпит, като подадат заявление.

За кандидати, които не са участвали в изпит до този момент, кандидатстудентският изпит ще се проведе на 9 – ти септември. 

Прием на кандидатстудентски документи: 

Всеки работен ден (без събота и неделя) от 5-ти август до 5-ти септември (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00)