СТРАНИЦИ

Допълнително класиране за обучение срещу заплащане за Дентална медицина

Излезе списъкът на допълнително класираните за обучение срещу заплащане за специалност Дентална медицина.


Положилите успешно конкурсни изпити по биология и химия в Медицински университет- София и подали заявления за класиране по реда на състезателния бал в регламентирания срок, могат да се запишат от 8 до 31 август 2022 година във Факултета по дентална медицина (ул. „Г. Софийски“ №1, ет 2, Студентска канцелария, тел. 02 9542909).


Списък на допълнително класираните вижте ТУК
Студентите следва да подпишат договор на обучение срещу заплащане с Медицински университет- София.