СТРАНИЦИ

Двама членове на новата Етична комисия по трансплантация са от МУ-София

Това са доц. Радка Горанова-Спасова, дм и доц. Нели Градинарова, дм от Катедрата по Биоетика на ФОЗ към Медицински университет – София.

Осем са специалистите, които ще представляват Етичната комисия по трансплантация. Имената им бяха избрани с решение на кабинета на последното правителствено заседание вчера. Комисията дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в предвидените в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки случаи.

В състава на Комисията са включени още доказани професионалисти в областта на правото, теологията и психологията, както и двама служители на Министерството на здравеопазването. За неин председател бе определен доц. д-р Бранимир Спасов, директор на Специализираната болница за активно лечение по хематологични заболявания.