СТРАНИЦИ
СНИМКА НА ПРОФ. ТАНКОВА

ECTS MA РАЗШИРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ

Медицински университет – София ще е домакин на годишната среща на Европейската асоциация на медицинските факултети (ECTS Medicine Association), която ще се проведе на 18-20 април 2024г. Събитието ще събере повече от 90 делегати от 53 водещи медицински университети и факултети от ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство. Повече за мащабната срещта разказва в интервю за clinica.bg чл. кор. проф. Цветалина Танкова, зам.-ректор на Медицински унивреситет- София по международна дейност и проектно финансиране.

Може ли повече информация за това какви теми ще се обсъждат на годишната среща на Европейската асоциация на медицинските факултети (ECTS Medicine Association), която ще се проведе в МУ-София. Какви резултати се очакват от нея?

Това е традиционна годишна среща на членовете на асоциацията, която е с предимно практическа насоченост. Ще се приемат няколко нови университети за членове на асоциацията. Има организирани уъркшопи за обучение на координаторите по програма Еразъм+, тъй като съществуването на асоциацията е тясно свързано с възможностите за студентска мобилност по програмата. Ще бъдат представени и приоритетите на Националния координатор по програма Еразъм+. Не на последно място, всички 90 делегати ще се запознаят с работата и постиженията на МУ-София и на Медицински факултет по отношение на международни партньорства за обмен, както и на студентската и преподавателска мобилност.

Какво представлява Европейската асоциация на медицинските факултети и каква е функцията на организацията?

Асоциацията на Медицинските факултети в Европа е възникнала с основната цел да подпомага мобилността на студенти между факултетите-членове, с оглед на трудностите, които възникват по отношение на трансфера на кредити при осъществяване на обучение за кратък период от време в чужд университет. А това е особено важно и проблемно при медицинските специалности, поради което е възникнала необходимостта от обединение на факултетите по медицина, които да могат по-лесно да си обменят студенти и преподаватели. На английски език името на асоциацията е базирано върху Европейската система за трансфер на кредити – European Credit Transfer System (ECTS). Това е инструмент на Европейското пространство за висше образование, който прави обучението и включените в него курсове по-прозрачни. Системата помага на студентите да променят страната, в която се обучават, като осигурява признаване на техните академични постижения, кредити, периоди на обучение и квалификация. Така работата на ECTS MA асоциацията е изцяло свързана с програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Какво значи за МУ-София членството в организацията (ECTS MA) и какви хоризонти се очертават за университета?

За МУ-София членството в ECTS MA означава на първо място разширяване на възможностите за мобилност на нашите студенти в чужди университети, както и прием на повече студенти от чужбина, които да посещават за кратки периоди нашия университет. Това води след себе си разширяване на хоризонтите на нашите студенти, както и популяризиране на МУ-София и неговия Медицински факултет в чужбина.
Така очертаните възможности за нови партньорства, обмен на добри практики и опит с толкова много чуждестранни медицински факултети са изключително ценни за нас във всяко едно отношение.