СТРАНИЦИ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА С НОВ ДЕКАН

Проф. д-р Божидар Йорданов е новият декан на Факултета по дентална медицина към МУ София.

Проф. Йорданов е специалист по Ортопедична стоматология с ортодонтия, Обща стоматология и Дентална имплантология, с над 30 години трудов стаж. В периода 2011–2019 г. проф. д-р Божидар Йорданов е зам.-декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение във ФДМ към Медицинския университет в София. Лектор по Пропедевтика на Протетичната дентална медицина за студенти I и II курс и Клиника на Протетичната дентална медицина за студенти III, IV и V курс, обучение на български и английски език. Заместник председател е на Българската Асоциация по Орална Имплантология. Общият брой на публикациите и научните изяви у нас и в чужбина е 107. Автор и съавтор в 4 монографии и учебници.

Висшето си образование по стоматология завършва през 1982 г. в МА ВМИ–София. През 1988 г. получава специалност „Ортопедична стоматология с ортодонтия“. През 1986 г. преминава специализация по лицево-челюстно протезиране в Германия, през 2005 г. придобива специалност „Обща стоматология“, а през 2016 г. „Дентална имплантология“.

Другите кандидати за позицията бяха проф. д-р Павел Станимиров и проф. д-р Лаура Андреева.