СТРАНИЦИ
логата на участващите в проекта университети

Факултетът по Дентална медицина стартира реализацията на проект DENTA_SOFT

Факултетът по Дентална медицина стартира реализацията на проект “DENTA_SOFT – Изследване, оценка и прилагане на меките умения при студентите по Дентална медицина (Exploring, Assessing and Applying SOFT skills in DENTAl University students”).

За първи път Медицински университет – София e водещ партньор по проект в Сектор „Партньорства за сътрудничество във висшето образование (KA220-HED)“, а останалите партньори по проекта са три европейски университета: Университет на Овиедо – Испания, Университет по медицина и фармация „Григоре Т. Попа” – Букурещ, Румъния и Аристотелски университет, Солун – Гърция.

Предвидените съвместни дейности по проекта са провеждането на проучване относно меките умения, засегнати в поведенческите науки, изготвянето на сравнителен анализ на учебните програми на четирите дентални факултета, проучване относно възприятията и нагласите на пациентите, свързани с меките умения, идентифицирани в процеса на комуникация между пациенти и дентални лекари, провеждане на анкети, проучващи удовлетвореността на пациентите от работата на студентите в горните курсове, организиране на обучения в различни модули относно развиването на меките умения както на преподавателите, така и на студентите, наръчник с добри практики и мобилно приложение.

Сформираният екип по проекта е начело с ръководител проф. д-р Божидар Йорданов и координатор доц. д-р Тодор Узунов, а експертите, които ще работят по отделните работни пакети са проф. д-р Бойко Бонев, д-р Иванка Михайлова, д-р Надя Аврамова от Катедра „Обществено дентално здраве“ и проф. Мариана Димова от Катедра „Протетична дентална медицина“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 250 000 евро.

*Меки умения: емпатия, комуникативност, работна етика, работа в екип, управление на времето, мотивация, решаване на проблеми, критично мислене, умение за разрешаване на конфликти и др.