СТРАНИЦИ

Фондация „Гален Темелков“ кани студенти по медицина за участие в научен форум

Първият Форум на студентите и специализантите по медицина и природни науки в България организира тази година Фондация ,,Гален Темелков“.

Темата на първото издание е ,,Потенциал на природните и синтетичните фактори в борбата с антибиотичната резистентност“.

Събитието ще се състои в гр. Шумен в рамките на два дена – 24-ти и 25-ти септември 2022 г.

За участие ще бъдат допуснати разработки на 20 студента и специализанта от различни специалности, свързани с медицината и природните науки. Те ще имат възможността да представят свои доклади по предложената тема и да участват в дискусиите. Разработките им ще бъдат публикувани в специално научно издание на конференцията през 2023 г. В събитието ще вземат участие и гост-лектори, които ще презентират за своите колеги и ще отговарят на въпросите им.

Всеки студенти от МУ-София може да подаде заявка за участие като попълни бланка по образец на български или английски език и изпрати до 14 юли 2022г.

Инструкции за писане, формуляр за кандидатстване и Апликационна форма може да намерите ТУК