СТРАНИЦИ

Годишното отчетно-изборно общо събрание на МУ-София ще се проведе в онлайн среда

На свое заседание на 23 септември 2021 г. Академичният съвет на Му-София взе решение годишното отчетно-изборно общо събрание да се проведе на 29 септември от 13:30 часа в онлайн среда, на платформата ZOOM. Всички членове на съвета ще получат на служебните си пощи линк-покана за участие. Гласуването на отчетния доклад на ректора ще се проведе в същия ден и час на същата платформа.

Гласуването за попълването на състава на Академичния съвет на Му-София ще се проведе присъствено (тайно) на 30 септември (четвъртък) в часовия диапазон от 9:00 до 15:00 часа в сградата на Медико-биологичен комплекс на ул. Здраве №2, ет 2 , аудитория №1.