СТРАНИЦИ
медицински кадри на обучение в операционна

Голям брой медицински специалисти за продължаващо обучение от началото на 2023г.

Изключително висок интерес за продължаващо обучение от страна на медицинските специалисти отчита отдел „СДО и УБК“ към МУ-София, Ректорат. Само за първите 5 месеца от началото на 2023 г., 300 медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти са преминали курсове за повишаване и усъвършенстване в своята дейност. За сравнение, по време на COVID пандемията – 2020-2022г., общата бройка е около 600.

От началото на тази година, първенци с най-голям брой записани участници в различните курсове са УМБАЛ СМ „Пирогов“, МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ – Сливен, АСК-болница Токуда, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и МОБАЛ „Ст. Черкезов“ – Велико Търново.

Надяваме се тази тенденция да продължи и броят на желаещите да повишат своята квалификация да нараства. МУ – София активно участва и осигурява множество възможности за усъвършенстване на работата на медицинските специалисти с цел повишаването на качеството на здравните грижи у нас.

План-разписанието за продължаващо обучение на Медицински университет – София за 2023г. можете да видите ТУК