СТРАНИЦИ
ученическа дъска с написани на нея оценки

Готови са резултатите от първо класиране в МУ– София

Над 1400 кандидат-студенти се бориха тази година за място в Медицинския университет – София. Издържалите успешно участват в разпределяне на местата от държавна поръчка в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Пълните шестици на изпита по биология са 3, а по химия 5. Отличните оценки са съответно 78 и 99.

Най-високият достигнат бал е 41,55. Балът тази година се образуваше от сбора от оценките от ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия, а максималният е 42.00.

Двойките тази година по биология са 14%, а по химия 32%.

Класирането по специалности може да видите ТУК

Записването на приетите на първо класиране студенти по специалности и категории следва да се извърши от 13.07.2022 г. до 12.00 ч. на 19.07.2022 г. както следва:

МЕДИЦИНА –  в Медицински факултет, ул. „Здраве“ № 2 СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 2, ст. 202, тел. 02/9520522

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – във Факултет по Дентална медицина, ул. „Г. Софийски“ №1, ет. 2, Студентска канцелария, тел. 02/9542909

ФАРМАЦИЯ – във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав“ №2, ет.2, Студентска канцелария, тел. 02/9803464

Незаписаните се в посочения срок губят правото си на студенти и не участват в следващите класирания.