СТРАНИЦИ

IN MEMORIAM

На 94-гододишна възраст почина Проф. д-р Петко Емануилов Петков.
Поклонението ще се извърши на 04.09. 2018 г.от 15.30 ч. в столичния храм „Св. Георги“.
Проф. Петков е дългогодишен Завеждащ катедра по хистология и цитология на ВМИ, МА-София.
Поклон пред светлата му памет!

Роден на 24.05.1924 г. в с. Пордим, област Плевен;
1943 г.-завършва класическа гимназия в гр. Шумен;
1943-1945 – отбива военна служба;
1944-1945 – участва във Втората световна война;
1945-1953 – студент в Медицинския факултет – София;
1951-1957 – военен лекар във ВВС, Божурище;
1957-1989 – асистент, доцент /1964/, професор /1969/ и ръководител на Катедрата по хистология и ембриология
1969-1972 – Заместник Ректор;
1960-1961;1964-1965 – специализация в Института по медицинска хистология – Париж;
1974-1975 – гост лектор в Медицински факултет – Хърши, САЩ
1984-1985 – работа в Катедрата по физиология – Лимож, Франция;
1970-1980 – най-цитиран български автор, в областта на хистологията, хистохимията и ултраструктурата на Лангерхансовите острови в панкреаса;
1986 – удостоен с академичен орден на Франция “ Officier des Palmes Academiques“ за заслуги към културата и науката;
2014 – удостоен със званието „Professor Emeritus“ на Софийския медицински факултет и Университета по медицина – София.