СТРАНИЦИ
Академик Лъчезар Трайков говори пред цяла зала студенти и преподаватели.

Информационен ден в МУ-София, посветен на програма Еразъм+

При засилен интерес премина днешния Информационен Еразъм+ ден в Медицински университет – София. Чуждестранни и български студенти от всички факултети, преподаватели и служители се събраха в Аудитория 1 на Медико-биологичен комплекс, за да разберат за най-новите правила за кандидатстване за обучение или практика по програмата. На събитието присъстваха ректорът на университета акад. Лъчезар Трайков и деканът на Медицински факултет проф. Димитър Буланов. 

 
„Изключително съм щастлив да Ви приветствам на този информационен ден, който посвещаваме на програма Еразъм+ и възможностите, която тя предлага за нашите студенти и преподаватели. Медицински университет – София участва в програмата от 2002-ра година и за това време сме се убедили в огромните предимства, която тя дава на всеки, който иска да подобри своята компетентност и да почерпи чужд опит от страни с различна култура и мироглед“, сподели акад. Трайков в приветствието си пред аудиторията. 


„Много съм щастлив, че интересът към програмата Еразъм+ е толкова голям. Надявам се освен интерес и практически да имаме възможността да осъществяваме мобилности. Ще направим всичко възможно за това студентите, които заминават, да имат пълната възможност да компенсират програмите за обучение, които са задължителни при нас“, с тези думи проф. Буланов окуражи студентите да кандидатстват и ползват възможностите на програмата. Чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране представи Еразъм+ екипа от страна на университета и координаторите в отделните факултети. „Това е една изключително важна програма, която в настоящия програмен период от 2021 до 2027г. освен мобилностите и всичко, което знаем, има и 3-4 нови приоритета. Един от тях е дигитализацията. Другият е зеленият преход. Нещо, за което говорим изключително много. Социалната ангажираност е много важен приоритет и това че максимално трябва да се стимулира участието на младите хора в демократичния живот“, уточни проф. Танкова.

Институционалният координатор на Еразъм в МУ – София г-н Симеон Манолов разясни пред присъстващите новите инициативи на програмата и даде информация за всички възможности за кандидатстване по нея. Яница Дочева запозна студентите с процедурите по подаването на документи, а Марин Младенов даде повече информация по Ключова дейност 171 и възможностите за мобилности в държави извън ЕС, които не са асоциирани към програмата. Всички присъстващи имаха възможност да зададат въпросите си и да уточнят подробностите с координаторите по факултети.