СТРАНИЦИ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ХЬОГО, ЯПОНИЯ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В МУ-СОФИЯ

Представители на Хього колежа по медицина в Япония, д-р Хирото Мива (гастроентеролог и Директор на Международни програми) и г-жа Кьоко Тори, координатор на Центъра за международни програми посетиха Медицински университет – София на 16 април 2019 год. Целта на визитата беше продължаване на сътрудничество между двата университета, както и детайлизиране на краткосрочен обмен на студенти от Хього в МУ-София и обратно.

На срещата между ректора на МУ-София проф. д-р Виктор Златков и високите гости присъстваха проф. д-р Радослав Гърчев, началник отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“, представителите на неговия екип Таня Тодорова ,Симеон Манолов и Моника Маринова, както и преподаватели и студенти обучавали се в Колежа по програмата за сътрудничеството: асистентката от Катедра по биология – Магдалена Пенчева, и вече завършилите млади медици – д-р Даяна Праматарова, д-р Теа Александрова и д-р Добромир Илиев.

Медицинският колеж Хього е частен университет, създаден през 1972 година в гр. Нишиномия, префектура Хього, разположен между градовете Кобе и Осака.

МУ – София има дългогодишно сътрудничество с Медицинския колеж Хього, Япония. Още от 80-те години на 20-ти век наши преподаватели са осъществявали програми за обучение в Япония, финансирани от японска страна.

Днес Медицински университет – София има сключен Меморандум за сътрудничество за обмен на студенти и преподаватели с Хього колежа по медицина – Япония, подписан през 2013 година. През октомври 2017 г. се осъществи първа среща между настоящото ръководство на МУ-София с японска делегация, вследствие на която през 2018 година четирима студенти по медицина на МУ-София реализираха едномесечни стажове в Хього, по специалностите анестезиология, иновативна медицина, неврохирургия, коремна хирургия и др.

Показателно за дългосрочните възможности за това сътрудничество е фактът, че възпитаник на МУ-София – д-р Йосиф Ел Дарауиш, днес работи в медицинския колеж в Хього – Катедра по туморна имунология и клетъчна терапия.

Друг важен момент е, че тази среща се проведе в навечерието на забележителни годишнини на държавно ниво. През 2019 г. отбелязваме троен юбилей в японско-българските двустранни отношения – 110 години от първите официални контакти между двете държави, 80 години от установяването на дипломатически отношения, както и 60 години от тяхното възстановяване.