СТРАНИЦИ
корица на Бялата книга

Инициатива на Студентски съвет включена в Бялата книга за младежко доброволчество

Министерството на младежта и спорта издаде Бяла книга, в която са събрани младежки доброволчески инициативи – пример за изграждане на устойчиви партньорства и за споделяне на отговорност, за гарантиране на сигурно бъдеще и развитие на младите хора в България.

Сред избраните кампании е и доброволческата инициатива на студентите от Медицински университет – София, в помощ на болните от COVID-19, реализирана от Студентски съвет към университета.

Безпрецедентното изпитание, пред което беше изправено цялото ни общество с настъпилата пандемия от COVID-19, породи различни начини за взаимопомощ и справяне с кризата. По инициатива на двама председатели на Студентския съвет – Людмила Борисова /мандат 2021-2023 г./ и д-р Видин Кирков, дм  /мандат 2016-2021 г./, и под ръководството на ректора акад. Лъчезар Трайков, дмн бе организирана и координирана работата на студентите доброволци в частни, държавни и общински лечебни заведения на територията на страната. Над 150 студенти от Медицински факултет, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински колеж „Й. Филаретова“ и филиал „Проф. Иван Митев“- Враца дадоха своя доброволчески труд на първа линия в борбата с коронавирусната инфекция в София, Враца, Шумен, Дупница и други градове. МУ-София бе и единственото висше училище в България, което с решение на Академичния съвет разработи методика и осигури собствени средства от бюджета на Студентския съвет за ежемесечни финансови стимули на студентите доброволци. Средствата, които бяха отпуснати през периода на пандемията от COVID-19, са в общ размер на около 288 000 лв. Това е една социална инициатива не само за стимулиране, но и за изграждане на умения в реална среда у студентите в системата на здравеопазването, в спазване на принципите и нормите на медицинската етика и биоетика.


Пандемията изправи здравната ни система пред предизвикателство, което не се е случвало през последните десетилетия. Работата на студентите бе свързана с 12-часови, а дори и 24-часови смени. Работейки в тези звена, след това те се подлагаха и на самоизолация. Всичко това показа, че с помощта на доброволците ситуацията може да бъде контролирана и овладяна.

Настоящото издание на Бяла книга за младежко доброволчество цели да популяризира доброволчеството сред младите хора, а и да подчертае съществената му роля в ежедневието на гражданите на България. Доброволчеството е сила и важна част от структурата на всяко едно обществото. В световен мащаб то продължава да бъде важно средство за оформяне и насърчаване на общественото и личностното развитие, като допринася и за постигане на устойчивото развитие в различните му измерения.

Сборникът с вдъхновяващи доброволчески каузи е достъпен ТУК