СТРАНИЦИ

Инициатива на МУ-София и град Лом за присъждане посмъртно на държавна награда на дарителя д-р Андрей Георгиев

Инициативен комитет от гр. Лом и Академичният съвет на Медицински университет- София подеха инициатива за присъждане посмъртно на държавна награда на дарителя д-р Андрей Георгиев – емигрант в САЩ, завещал над 5 млн. долара за обучение на български студенти в университети в България, Европа и Америка.

Дарителски жест за образование от такъв мащаб в българската история не е познат от времето на братята Евлоги и Христо Георгиеви и Димитър Ценов, вложили милиони златни левове за създаването на Софийския университет и Стопанската академия в Свищов.

Дарението на д-р Андрей Георгиев е продължение на възрожденските традиции за подкрепа и въздигане на българската просвета и наука. През 2018 г. д-р Георгиев бе обявен за „Почетен гражданин” на Лом и отличен от Националното сдружение на общините като „Общински дарител №1 на България”.

„Убедени сме, че дарението на д-р Георгиев го откроява като меценат и патриот от национална величина. Завещаните от него средства без задължаващи клаузи, дават не само възможност за стимулиране на студентите-медици, но те са реална помощ за обучението на стотици български младежи“, се казва в мотивите, изпратени до министъра на образованието и науката.

Инициаторите молят министър Красимир Вълчев в изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България да внесе в Министерския съвет за гласуване предложение до Президентството на Р България за награждаване на д-р Андрей Георгиев, посмъртно с орден „Кирил и Методий”, за значим принос за развитието на образованието и науката в България.

Междувременно във фоайето на Ректората на Медицнски университет бе открита постоянна изложба за живота и делото на дарителя д-р Андрей Георгиев.

Списък на Инициативния комитет от гр. Лом

 1. Владимир Зарев- писател, гл. редактор на сп. „Съвременник“
 2. Емил Иванов .- писател
 3. Камелия Обретенова- издател на в-к Ломпрес
 4. Д-р Зоя Иванова- лекар
 5. Д-р Йордан Иванов – лекар
 6. Румяна Симеонова – изп. директор на Местна Инициативна група Лом
 7. Любомир Любенов – журналист в-к Труд
 8. Лорета Любенова – филолог
 9. Валери Стоичков – историк
 10. Спасена Делийска – историк
 11. Д-р Людмил Кирилов- лекар, общински съветник
 12. Любомир Димитров, филолог , Връзки с обществеността – Лом
 13. Енчо Давидков – доц. Д-р на селско-стопанските науки
 14. Кристина Илиева – филолог
 15. Йорданка Тушанска – гл. библиотекар НЧ „Постоянство“ гр. Лом
 16. Цветанка Кнезовска – библиотекар НЧ „Постоянство“ гр. Лом
 17. Бистра Дамянова – уредник Исторически музей Лом
 18. Даниела Замфирова – директор Исторически музей Лом
 19. Теодор Йончев – директор на НАПГ „Найден Геров“ Лом
 20. Даниела Борисова – зам.-директор на НАПГ „Найден Геров“ Лом
 21. Максим Тодоров – художник
 22. Станислав Танчев – нотариус
 23. Даниела Георгиева – служител в РУ на МВР Лом
 24. Ясен Йорданов – помощник Нотариус
 25. Д-р Георги Савков – управител на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ Лом
 26. Д-р Виталий Илиев – зав. Отделение Образна диагностика МБАЛ Лом
 27. Гинка Иванова – зам.-кмет на Община Лом
 28. Светлозар Генадиев – предприемач
 29. Димитър Димитров – бизнесмен, общ. съветник
 30. Борислав Костов управител на фирма Силпа

Членове на Академичния съвет на МУ-София, гласували решението

Проф. д-р Виктор Златков

Чл.кор. проф. д-р Иван Митов
Проф. д-р Виолета Димитрова
Проф. д-р Радослав Гърчев
Проф.  Алексей Савов
Проф. д-р Сабина Захариева
Проф. д-р Ива Петкова
Проф. д-р Димка Хинова- Павлова
Гл.ас. д-р Силвия Календерова – Вълкова
Видин Кирков – студент

Проф.д-р Андон Филчев
Проф.д-р Милена Пенева
Проф.д-р Мая Рашкова
Проф. д-р Радомир Угринов
Проф.д-р Христина Попова
Доц.д-р Жанина Павлова

Проф.д-р Николай Данчев
Проф. Николай Ламбов
Проф. Александър Златков
Проф. Ирини Дойчинова
Проф. Валентина Петкова-Димитрова
Проф. Милен Димитров

Проф.д-р Цекомир Воденичаров
Проф. Магдалена Александрова
Проф.д-р КаролинаЛюбомирова
Гл.Ас.Тодор Димитров
Росица Маркова – студент

Проф.д-р Вихрен Петков