СТРАНИЦИ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЕКТОРА НА МУ-СОФИЯ ПО ПОВОД СЪСТОЯНИЕТО НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че на 13.09.2021г., след одобрение от Ректорско-декански съвет, ръководството на Медицински университет-София изпрати отворено писмо до президента на Република България, министър-председателя, министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, с покана за обща среща, на която  да споделим нашата съпричастност и визия за спасяването и оздравяването на УМБАЛ “Александровска” – гръбнака на обучението и научното развитие на Медицинския факултет, където се обучават 3700 бъдещи медици.

С това писмо искаме  да внесем и яснота по повод неверни твърдения, отправени в публичното пространство, към най-старото и най-голямо медицинско висше учебно заведение в България и неговите ръководители.

В свое писмо, изпратено до Министерство на образованието и науката и до Министерство на здравеопазването, директорът на УМБАЛ „Александровска“, д-р  Атанас Атанасов заявява, че ректорът академик Лъчезар Трайков  е обявил, че ще иска отмяна на статута на университетска болница в знак на несъгласие с предлаганите от новото ръководство промени.

Уважаеми колеги,

В Медицинския университет работят съмишленици, а не противници на реформи, които биха помогнали на “Александровска” да се изправи на крака в изключително тежък за медицинското съсловие и пациентите период на непозната зараза.

Да, университетът, е силно загрижен за състоянието на УМБАЛ „Александровска“, защото сме загрижени за качеството на обучението на нашите студенти в най-голямата болница в България.  Да, тревожим се и за съдбата на преподавателския състав, който работи в УМБАЛ “Александровска”, защото с днешна дата това са 241 преподаватели, 245 специализанти и 77 докторанти. Тази болница не е просто място за практическо обучение на бъдещите медицински специалисти, а е болница, с която  е свързана професионалната и лична съдба на тези няколкостотин преподаватели, специализанти и докторанти. Тя е тяхното  бъдеще като научни работници, тук са техните експертни контакти – накратко,  “Александровска” е тяхната Алма Матер. Поради това и МУ-София в продължение на години инвестира всяка година средно по 4 млн. лева за ремонти на учебни зали и закупуване на апаратура, която подпомага научната и образователна дейност, но и издига клиничния капацитет и престиж на болницата.

Точно защото сме съпричастни да се намерят бързо най-ефективните оздравителни мерки, но защото сме и убедени, че проблемите се решават с диалог, проведохме два разговора с директора на УМБАЛ „Александровска“, включително и на Ректорски съвет на 30.08.2021г., на който д-р Атанасов беше специално поканен. Отправихме предложения за обединяване на усилията ни в посока търсене на решение за спасяване на болницата, декларирахме готовност за подкрепа от страна на университета.

Д-р Атанасов, на свой ред, покани ръководството да присъства на заседанията на комисията, която изработва проект за преструктуриране на болницата. В резултат на тази покана, ректорът и деканът на Медицински факултет проф. Буланов, посетиха заедно заседанието на 07.09.2021г., а деканът посети сам и предходното заседание – на 01.09.2021г.

Ясно подчертаваме – на нито една от срещите и разговорите не е било обмисляна отмяна на университетския статут на болницата. Нито пък гласно подобна мярка е споделяна от ректора академик Трайков, или от друг от ръководителите на университета.

Медицинският университет категорично не участва в политически схеми, нито търси конфликти. Ние търсим решения.

Нашата визия е да подпомогнем болницата, за да бъде оздравена ефективно. Без да се засяга качеството на образованието, което университетът предлага. Без  да се налага съкращаване на експерти – медици и преподаватели. С повторно преразглеждане на задълженията и с правилно приоритизиране на ценностите, които трябва да са в основата на управлението на болнично заведение от подобен ранг.

Готови сме да подкрепим всяка идея, да споделим нашата визия, за да опазим „Александровска“ и като основна университетска структура, и като болнично заведение.  

Акад. Л. Трайков, дмн

Ректор на МУ-София