СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Кандидатстване за стипендии

Уважаеми кандидати,
Информация относно условията, сроковете и критериите за предоставяне
на стипендии на лица, зачислени по чл.13 от Наредба 1 ,може да намерите ТУК