СТРАНИЦИ
портретна снимка на академик Иван Митов

Катедрата по медицинска микробиология ще носи името на Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дмн

Академичният съвет на МУ-София със свое решение от 29 януари 2024 г., одобри предложението на Факултетния съвет на Медицински факултет за преименуване на Катедрата по медицинска микробиология в Катедра по медицинска микробиология „Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дмн“.
Катедрата се преименува в чест и памет на именития и световно известен учен, отдал живота си на микробиологията, в стремеж за нейното развитие като съвременна фундаментална клинична дисциплина и специалност – Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дмн. Той бе дългогодишен Ръководител на катедрата, Заместник-декан (два мандата) и Декан в периода 2016-2020 на Медицински факултет, МУ-София.