СТРАНИЦИ

КАТЕДРАТА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЧЕСТВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На Открит катедрен съвет, който се проведе в аудиторията  на УМБАЛ „Св. Екатерина“ на 22 ноември, Катедрата по анестезиология и интензивно лечение отбеляза тържествено 50 години от създаването си.

Събитието бе уважено от ректора на Медицински университет- София проф. Виктор Златков, декана на Медицински факултет чл. кор. проф. Д-р Иван Митов, много преподаватели и гости.

В приветственото си слово проф. Златков отбеляза значимостта на специалността анестезиология и интензивно лечение, важността на катедрата за развитието на медицинските кадри, ролята на приемствеността при изграждане на институцията и въвеждане на специалността като част от образователния процес на останалите висши медицински училища в страната. По случай юбилея, от името на Ръководството на МУ-София, проф. Златков връчи на Катедрата грамота и „Почетния знак на Ректора“ с пожелания за здраве, дръзновение, нови професионални и творчески успехи.

Ръководителят на катедрата проф. д-р Силви Георгиев, дм изнесе доклад за етапите на развитие от началото през 1968 година до наши дни. По-късно бяха връчени награди и плакети „50-години КАИЛ“ на Декана на МФ и преподавателите със сериозен принос в развитието на катедрата, между които проф. Пламен Кенаров, доц. д-р Панайот Димитров, доц. д-р Стефан Хинев, доц. д-р Еленка Танева, доц. д-р Теодора Коева, д-р Олга Петрунова, д-р Тодор Ковачев, д-р Живко Черкезов и други.

Честит празник колеги!