СТРАНИЦИ
официалните лица на честването на Световния ден за здраве и безопасност при работа

Катедра „Трудова медицина“ във ФОЗ с награда в Световния ден за здраве и безопасност при работа

Днес отбелязваме Световния ден за здраве и безопасност при работа. За осма поредна година Асоциация „Труд, здраве и безопасност“ организира кампания за почитане на жертвите на трудови злополуки при работа. По традиция на този ден се засаждат дръвчета в памет на жертвите на трудови злополуки в пространството зад музея „Земята и хората“.

Проф. Любомирова засажда дръвче

На събитието, проведено под патронажа на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, присъстваха председателят на ПТПП Пламен Симеонов, вицепрезидентът на КНСБ г-н Огнян Атанасов, изпълнителният директор на ИА ГИТ Екатерина Асенова, директор на Фонд „Условия на труд“ инж. Виолета Добрева и председателят на Асоциация „Труд, Здраве, Безопасност“ Борил Ташев. На тържеството бяха връчени призове за особени заслуги в дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Сред отличените е катедрата „Трудова медицина“ във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София. Наградата получи нейният ръководител проф. д-р Каролина Любомирова. В своята реч тя подчерта значението на академичното обучение за формиране на култура за превенция на професионалните заболявания и трудови злополуки сред работещите. Проф. Любомирова обърна внимание на необходимостта от съвместни усилия на всички институции, работещи в областта на здравето и безопасността при работа, за постигане на „нулева“ смъртност при работа.

В заключение участниците във форума отбелязаха тревожното повишаване броя на трудовите злополуки през изминалата година, след наблюдаваната през последното десетилетие тенденция за постепенен спад.