СТРАНИЦИ

КИТАЙ ИМА ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБМЕН НА СТУДЕНТИ И ЛЕКТОРИ С БЪЛГАРИЯ

Първа среща  на г-н Мао Йенчън, началник отдел „Образование“ в Посолството на Китайската Народна Република в България и ректорът на МУ- София проф. д-р Виктор Златков, дм, се състоя днес в Ректората.  В разговорите участваха и представители на отдел „Международно сътрудничество и проектно финансиране“ на Медицински университет – София.

Срещата беше инициирана от г-н Мао Йенчън по повод встъпването му в длъжност и във връзка с изявено желание за сътрудничество в областта на висшето медицинско образоване, като обмен на студенти и лектори.

Бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес – възможности за краткосрочен обмен на студенти от двете страни при намиране на близко сходство в програмите на обучение и практика, провеждани на английски език, както и евентуално включване и изучаване  на методи от традиционната китайска медицина, като свободно избираем предмет в наши факултети.

Г-н Мао Йенчън предложи установяване на връзки с водещи китайски медицински университети, които съответстват по ранг на МУ-София.

Срещата се проведе в конструктивен дух и разбирателство.