СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Класиране на правоимащите студенти за стипендии по всички категории по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022-2023 г

Списъци на всички класирани кандидат-стипендианти по категории от звената на МУ-София за стипендии по ПМС-90- за летен семестър на учебната 2022-2023 г

Медицински факултет

Факултет по дентална медицина

Фармацевтичен факултет

Факултет по обществено здраве

Филиал Враца

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“