СТРАНИЦИ
щастливи студенти

КЛАСИРАНЕ на правоимащите студенти за стипендии за специални постижения

Уважаеми кандидат-стипендианти,
Публикуваме списък с класираните правоимащи студенти за стипендии за специални постижения /награди/, предоставяни от бюджета на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2023/2024 г.:

Медицински факултет

Факултет по дентална медицина

Фармацевтичен факултет

Факултет по обществено здраве – ,,Проф. д-р Ц.Воденичаров“

Филиал ,,Проф. д-р Иван Митев“ – Враца

Медицински колеж – ,,Й. Филаретова“

Информираме Ви, че съгласно Заповед на Ректора на МУ-София, стипендиите за специални постижения ще се изплатят по личните банкови сметки на правоимащите до 25.06.2024г.