СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Класиране на правоимащите за стипендии по ПМС -90/26.05.2000 г. за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Списък на всички класирани кандидат-стипендианти по категории от звената на МУ-София за стипендии по ПМС-90- за зимен семестър на учебната 2023-2024 г

СПИСЪК НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ -2-РА КАТЕГОРИЯ