СТРАНИЦИ
представители на световния ден на биоетиката

Конференция на тема „Защита на бъдещите поколения“ за Деня на биоетиката

Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната Медицинска Асоциация и Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София отбелязаха за поредна година 19 октомври – Световния ден на биоетиката. Тази година темата на събитието бе „Защита на бъдещите поколения“.

Световният ден на биоетиката отбелязваме от 2005 год., когато на 19 октомври 191 страни в света приемат Универсалната Декларация на ЮНЕСКО по биоетика и права на човека. Декларацията идентифицира 15 биоетични принципа, които осигуряват обща глобална платформа, чрез която биоетиката се внедрява в медицинската практика на всички държави.

Събитието се състоя в препълнената Аула на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, в присъствието на членове на ръководството на МУ- София, зам.-декани, директори, представители на студентски съвет, преподаватели, студенти и гости. Официални гости на конференцията бяха още проф. д-р Цветомир Димитров, изпълнителен директор на Университетска Първа МБАЛ София „ Св. Йоан Кръстител“, г-н Даниел Парушев, председател на Национално представителство на Студентските съвети, адв. Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите, д-р Надежда Тодоровска, ръководител направление  и директор „Социално-здравна политика“ в БЧК и представител от името на д-р Ваня Кастрева – началник на столичния инспекторат по образование. 

Конференцията бе разделена в три сесии. В първата сесия доклад на тема: „Защита на бъдещите поколения“ изнесе проф. д-р Цекомир Воденичаров, доктор на медицинските науки, създател и дългогодишен декан на Факултета по обществено здраве. Във втората сесия бяха представени следните презентации:

1. „Биоетични аспекти  на съвременната социално–здравна политика за достоен живот на настоящите и бъдещите поколения“

Проф. Д-р Красимир Визев, дмн

2. „Етични съображения при лечението на деца“

Доц. Д-р Николай Христов, дм

3. „Антимикробна резистентност – заплаха за бъдещите поколения“

Доц. Д-р Радка Горанова- Спасова, дм

4. „Защита на бъдещите поколения: Технологиите в здравеопазването и етичните аспекти“

Гл.ас. Д-р Николета Левенти, дм

5. „Значение на етичното познание за ефективната реализация в бъдеще на съвременните студенти по медицина“

Гл.ас. Д-р Видин Кирков, дм

6. „Медицинските сестри и акушерките, като ценен ресурс на бъдещото“

Гл. ас. Таня Ангелова, дм

Третата сесия беше водена от проф. С. Попова – дългогодишен председател на Българската секция и доц. Воденичарова – декан на Факултет по обществено здраве и настоящ председател на Българската секция към Международната мрежа по биоетика и в нея бяха раздадени наградите в студентското състезание. Тази година в конкурса за есе взеха участие 33-ма студенти, в конкурса за постер – 6-ма и за първи път имаше участие в конкурса в категорията за кратко видео.

Журито определи десетима наградени в конкурса за есе, двама победители в секция постери, един победител в секция артистичен постер и един победител в категория кратко видео. На всички останали студенти ще бъдат връчени сертификати за участие. Ръководството и екипа на Студентски съвет към МУ-София за поредна година оказаха съдействие във връзка с получаване на парични награди за наградените студенти.

Доц. Воденичарова закри конференцията с думите на американския бизнесмен Джордж Пийбоди: „Образованието е дълг на настоящето към бъдещото поколение!“ Доц. Воденичарова пожела на всички присъстващи здраве, ангажираност и отговорност към бъдещето.