СТРАНИЦИ
скриншот от онлайн конференцията

Конференция на тема „Социална отговорност и здраве“ за Деня на биоетиката

Българската секция към Международната мрежа по биоетика, в сътрудничество със Световната Медицинска Асоциация и Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) към Медицински университет – София отбелязаха за поредна година  Световния ден на биоетиката с онлайн конференция. Темата бе „Социална отговорност и здраве“, а в събитието участваха над 130 души –  ръководство на МУ- София, декани, зам.-декани, директори, председателят на Студентски съвет към МУ-София, преподаватели и студенти.

Световният ден на биоетиката отбелязваме от 2005 год., когато на 19 октомври 191 страни в света приемат Универсалната Декларация на ЮНЕСКО по биоетика и права на човека. Декларацията идентифицира 15 биоетични принципа, които осигуряват обща глобална платформа, чрез която биоетиката се внедрява в медицинската практика на всички държави.

Гости на събитието бяха проф. д-р Цветомир Димитров – изпълнителен директор на Университетска Първа МБАЛ – София „ Св. Йоан Кръстител“, адв. Пламен Таушанов – председател на Българска асоциация за закрила на пациентите, д-р Надежда Тодоровска – заместник генерален директор и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“ в БЧК и г-н Даниел Парушев – председател на Национално представителство на Студентските съвети в България.

Събитието беше разделено на три сесии. В първата проф. д-р Цекомир Воденичаров, доктор на медицинските науки, създател и дългогодишен Декан на Факултета по обществено здраве изнесе доклад на тема: „Здраве и съвременни предизвикателства пред социалната справедливост и солидарност.“

Във втората сесия бяха представени следните презентации:

1.     Ролята на емпатията в съвременните системи на здравеопазване –Проф. Асена Сербезова

2.     Етичните нарушения в медицинските изследвания – Доц. Николай Христов

3.     Благополучието като измерение на социалната отговорност и здравето – Гл.ас. Елисавета Петрова- Джеретто, доц. д-р Наталия Щерева- Николова, доц. д-р Радка Горанова- Спасова

4.     Правно-етични аспекти на регулативните стандарти в здравеопазването – Гл.ас. Ани Митева

5.     Eтичнo съобразенo проектиране на информационни системи и социална отговорност – Доц. Йоанис Патиас

6.     Кардиопревенция: Потенциал на физиотерапията за въздействие върху рисковите фактори на социално-значимите сърдечни заболявания – Проф. д-р Ивет Колева- Йошинова

В третата сесия бяха обявени победителите в студентското състезание за есе и постер. Тази година в конкурса за есе взеха участие 20 студенти, а в конкурса за постер – шест.

Журито определи осем есета, които да бъдат наградени и двама победители в секция постери. Ръководството и екипа на Студентски съвет към МУ-София за поредна година осигури парични награди за спечелилите студенти. Всички останали студенти получиха сертификати за участие.