СТРАНИЦИ

Конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина както следва:

  • за обучение и практика през академичната 2022-2023 година,
  • за практика до края на академичната 2021-2022 г.,
  • докторанти за настоящата и следващата академична година.

Документите се подават по имейл: erasmus@mu-sofia.bg
Период на кандидатстване: от 4 януари 2022 г. до 6 март 2022 г.
За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 138, както и на уебстраницата ни.
Списъкът на приемащите университети партньори на МУ-София вижте ТУК
Необходимите документи за кандидатстване са:
– Мотивационно писмо на английски език.
– Уверение, че са записани за съответната академична година.
– Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
– CV на български език.
– Сертификат за владеене на език
Заявление за участие
Насърчава се включването в мобилност на студенти в неравностойно социално положение, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (по чл.68(3) от ЗВО), студенти от ромски произход, студенти с увредено зрение, студенти със семейни проблеми, бременни и майки с деца, работещи студенти.