СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024Г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимния семестър на учебната 2023/2024 г., ще бъдат приемани според изискванията на съответното основно звено на МУ-София.

Подробности за необходимите документи може да откриете на уеб страницата на съответното звено.

Подаването на документи за стипендии за зимния семестър на учебната 2023-2024 г. ще се извършва в учебните отдели на  звената  на МУ-София, по установения ред в периода 27.10.2023г. до 17.11.2023г., както следва:

1. Медицински факултет – на място

2. Факултет по дентална медицина – онлайн на имейл stipendii@fdm.mu-sofia.bg

3. Фармацевтичен факултет – на място

4.Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – на място

5. Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ –онлайн на имейл stipendii@mc.mu-sofia.bg

6. Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца – на място

За допълнителна информация, свързана с необходимата документацията, посетете официалните сайтове на съответните факултети и звена.