СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС-90/2000 Г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90/2000 г. за летния семестър на учебната 2023/2024 г., ще бъдат приемани присъствено в Учебните отдели на  основните звена на МУ-София, в периода от 13.03.2024г. до 12.00 ч. на 26.03.2024 г. 

Подробности за необходимите документи може да откриете на уеб-страницата на съответния факултет/ звено.