СТРАНИЦИ
двама студенти пишат на бяла дъска

Курс по общ английски език за преподаватели от Медицински университет-София

От 09.10.2023 г., ще се проведе курс по общ английски език, предназначен за преподаватели от Медицински факултет към Медицински университет-София, по проект ОМНИА. Курсът предоставя възможност за подобряване на английския език и разширяване на  речниковата база в медицинската област. Независимо дали имате базови познания или напреднали умения в езика, курсът ще ви помогне да преодолеете предизвикателствата и да постигнете повишена увереност в комуникацията си на английски.

Продължителност:

Курсът предвижда обучение от 80 учебни часа, които ще се проведат в рамките на 4 седмици. 

Занятията ще бъдат по 4 учебни часа на ден, без събота и неделя.

Съдържание:

  • Да се създадат задълбочени познания и умения за говоримо и писмено използване на съвременния английски език.
  • Да се положат основите, необходими за работа с научни текстове, съдържащи  терминология в областта на медицина.
  • Разширяване на медицинската терминология на английски език с фокус овладяването на специализирани думи и изрази.
  • Разбиране и използване на специализирани текстове и материали в медицинската литература и научни изследвания на английски език
  • Развиване на уменията за комуникация в професионалния контекст
  • Възможности за усъвършенстване на произношението и артикулацията, както и на използването на правилните граматични форми

Обучението ще се проведе от преподаватели от Департамента по езиково обучение и спорт към МУ-София.

Място на провеждане:

Курсът ще се проведе онлайн, в одобрената от МУ-София платформа Google Classroom.

Сертификат и регистрация:

Всички участници, завършили успешно курса, ще получат сертификат за завършено обучение. 

Моля при интерес от ваша страна да се регистрирате до 06.10.2023 г. ТУК

За да получите допълнителна информация, моля да се свържете с нас на e-mail или телефон:

Телефон: 02/9152154         E-mail: mmladenov@mu-sofia.bg