СТРАНИЦИ
Група студенти от лингвистичната универсиада

Лингвистичната универсиада на МУ-София се проведе за 3-та година при огромен интерес

Почивният съботен ден, 18 май, беше изключително ангажиран за над 200 участници в третото издание на Лингвистичната универсиада, организирана от Департамента по езиково обучение и спорт при МУ-София с подкрепата на Студентски съвет.

При откриването Главният секретар на МУ-София д-р Видин Кирков поднесе приветствие от Ректора на МУ-София проф. д-р Бойчо Ланджов, дм в което се изказваше благодарност към организаторите и поздравления към участниците, които отделят „от времето и енергията си, за да се готвят за Универсиадата, успоредно с тежката подготовка за обучението в Университета“.  

Зам.-ректорът проф. Валентина Петкова, в обръщението си към студентите, обвърза конференцията с предстоящия Ден на българската писменост и култура. Тя изрази възхищение от любознателността на участниците в събитието.

Деканът на Факултета по обществено здраве проф. Александрина Воденичарова подчерта ключовия принцип „Споделяне на медицинските и научни успехи“ на Всеобщата декларация по биоетика и права на човека на ЮНЕСКО. В приветствието си тя открои необходимостта от владеенето на езици като условие за споделяне на научни постижения със световната научна общност.

От името на ДЕОС директорът проф. Добриана Сиджимова изрази радостта си от огромния интерес към конференцията и изрази удовлетвореността си от високото ниво на заявените презентации.

Конференцията по „Медицинска хуманитаристика“ се проведе в  препълнената аудитория 2 на МБК. Съдържателните и увлекателни презентации бяха разпределени в две сесии. Тъй като интересът към конференцията беше огромен, а не е възможно в един ден да се включат всички, организаторите предоставиха възможност на желаещите студенти да презентират разработките си в три последователни седмици в рамките на водения от д-р Василка Николова модул „От гения до лудостта“.

Универсиадите по английски и немски езици на тема „Денталномедицински и фармацевтични проблеми“ се проведоха в аудитория 2 в Медико-биологичен комплекс на Медицински факултет и в ДЕОС. Студентите представиха своите разработки, свързани с медицинската терминологична специфика на английски и немски езици.