СТРАНИЦИ

Международна магистърска програма на ФФ по оценка на здравни технологии с фармакоикономика

Програмата на Фармацевтичния факултет на МУ-София е предназначена за магистри по медицински специалности /медицина, дентална медицина , фармация, обществено здраве, здравен мениджмънт/ и магистри по химия, биология, биотехнологии, икономика и право, работещи в областта на здравеопазването. В обучението са включени водещи чуждестранни преподаватели от Великобритания, Нидерландия, Полша, Гърция, както и редица водещи български преподаватели.

Успешно завършилите кандидати ще получат диплом за магистър по „ Оценка на здравни технологии с фармакоикономика“.

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е процес на систематична оценка на възможностите  и резултатите на здравните технологии, който се отнася до директните и предполагаеми ефекти на тази технология , както и до нейните индиректни и неочаквани последици. Тя има за цел да предостави информация за процеса на вземане на решения (www.inahta.org)

ОЗТ е мултидисциплинарен процес за събиране на информация за медицинските, социалните и етичните въпроси, свързани с използването на здравните технологии по систематичен, прозрачен, обективен и ясен начин.

Магистърската програма предоставя знания за разбиране на различните аспекти на теорията на процеса, методите за оценка и приложение на оценката на здравини технологии, от оценката на установени технологии до оценка на пазарната реализация на новите технологии.

Условия за кандидатстване:

Необходими документи:

  • Диплом за завършено висше образование в България – нотариално заверено копи
  • Документ за владеене на англ. Език
  • Мотивационно писмо

Документите се подават в Деканата на ФФ на МУ-София, ул. Дунав № 2 , ет. 2

Срок за подаване на документи  до 20.09.2021 г.

Административна такса – 70 лв

Обучението е на модулен принцип, с продължителност три семестъра

Преподаването е на български и английски език.

Такса за обучение – 1500 лв/семестър

За справки и информация :

02/9236504