СТРАНИЦИ

Документи

ДОКУМЕНТИ

Отдел МИПФ предоставя пълни списъци на електронни списания, бази данни, интернет портали, документални и архивни ресурси в областта на медицината. Документите съдържат и кратко описание на английски или френски език. Повече информация можете да намерите на следните връзки: