СТРАНИЦИ

Мария Склодовска Кюри

МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Предлага подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

Отворени процедури за кандидатстване:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/