СТРАНИЦИ

научна група

BioMimetaMechanics

основна научна област

Репродуктивна и регенеративна медицина (разработване на in vitro модели на човешки тъкани и органни култури, 3D модели); Изследвания в областта на денталната медицина (приложение на CAD CAM технологиите в дентално-възстановителните техники)

водещи учени

доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф – Медицински факултет, катедра „Медицинска физика и биофизика“

доц. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор – Факултет по дентална медицина, катедра „Протетична дентална медицина“

членове на научната група

 • проф. дмн. д-р Мариана Димова-Габровска, дм;
 • доц. д-р Димитър Киров, дм; доц. д-р Николай Апостолов, дм;
 • доц. д-р Рангел Тодоров, дм;
 • д-р Мариана Янкова, дм;
 • доц. д-р Елка Радева, дм;
 • д-р Рая Грозданова, дм;
 • доц. д-р Евгений Петков, дм;
 • доц. д-р Иван Антонов;
 • доц. д-р Александър Живков;
 • гл. ас. д-р Тодор Богданов;
 • гл. ас. д-р Тодор Хиков;
 • ас. д-р Светлана Христова;
 • ас. д-р Свободан Александров;
 • гл. ас. д-р Зафер Сабит, дм;
 • гл. ас. д-р Димитър Бакалов, дм;
 • проф. д-р Пламен Кинов, дм;
 • гл. ас. д-р Стефан Церовски, дм

Обхват на научноизследователската програма

Обект на изследване ще бъдат животински моделни системи, клетъчни култури и биомиметични матрици.

Все още множество фактори ограничават успеха на прецизната медицина, включително технологични предизвикателства, ограничения по отношение на интегрирането на информация и проблеми, свързани с отговора на биологичната система към външни физични високо-честотни електромагнитни полета и ултразвук (механични стимули).

От дълги години се провеждат изследвания относно биологичните ефекти на електромагнитни полета върху живите системи, има натрупани огромно количество данни за стимулиране на регенерационните способности на тъканите под действие на различни по честота и модулация електромагнитни полета.

В предложения проект ще се използват биомиметични органоидни структури за изследване на действието на модулирани ултразвукови механични вълни и студена микровълнова Аргонова плазма. В тази перспектива се обсъждат настоящите и нарастващите възможности за приложение на разработени биомиметични полимерни матрици за нуждите на трансплантологията и прецизната медицина като цяло.

Описание на дейностите за научни изследвания

Дейностите в научноизследователската програма са разделени в 4 основни работни пакета, включващи:

 1. Анализ на въздействието на микровълнова аргонова плазма при атмосферно налягане и ултразвукови модулирани сигнали върху клетъчни култури, биомиметични матрици и животински моделни системи;
 2. Оптимизиране на остеоинтеграцията на имплантни образци за нуждите на денталната имплантолгия, ортопедията и лицево-челюстната хирургия;
 3. Анализ и оценка на структурата и архитектурата на импланти като потенциални трансдюсери на ултразвуковата вълна;
 4. Изследване постеоинтеграцията на специфични импланти създадени с 
  помощта на 3D принтиране.