СТРАНИЦИ

научна група

Неврогеномика

основна научна област

 • Редки неврологични заболявания;
 • Молекулна неврология;
 • Клинична неврогенетика
 • Персонализирана медицина

водещи учени

проф. д-р Ивайло Търнев, дмн, Медицински факултет, катедра „Неврология“

проф. Албена Йорданова, доктор – Център по молекулна медицина, катедра „Медицинска химия и биохимия“

членове на научната група

 • проф. д-р Ивано Литвиненко, доктор;
 • доц. д-р Теодора Чамова, доктор;
 • доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла, доктор;
 • доц. д-р Мариана Господинова, доктор;
 • гл. ас. д-р Сашка Желязкова, доктор;
 • гл.ас. д-р Кристина Кастрева, доктор;
 • ас. д-р Пламен Антимов, доктор;
 • Кунка Каменарова, доктор;
 • Невяна Иванова, доктор;
 • Валентина Пейчева, доктор

Обхват на научноизследователската програма

През последните десетилетия напредъкът в диагностиката и лечението на неврологичните заболявания е незадоволителен. Огромен брой пациенти страдат от неврологични заболявания, които индивидуално се считат за редки, но представляват огромно бреме за пациентите, техните семейства и обществото като цяло. Тези редки неврологични заболявания (РНЗ) могат да се проявят скоро след раждането, в ранна или късна детска възраст или в зряла възраст, изисквайки широк клиничен опит. Повечето РНЗ са нелечими, имат генетични причини и са свързани с риск от поява в следващите поколения. Поради рядкостта на отделните заболявания, липсва интерес от страна на фармацевтичната индустрия към разработването на лекарства.

Част от очакваните резултати от реализирането на проекта са: Увеличаване на броя на набраните пациенти с РНЗ и пресимптоматични носители на TTR със специфичен акцент върху заболявания с неизвестна генетична основа; Обогатяване на Биобанката с биологични материали на участниците в изследването (D4), които ще бъдат достъпни за настоящи и бъдещи геномни и биомаркерни изследвания; Значително повишаване на познанията за РНЗ по отношение на нови гени, свързани със заболяването и на разбирането за техните патомеханизми; Идентифициране на „неконвенционални“ видове мутации (D6), свързани с SV и други.

Описание на дейностите за научни изследвания

Проектът ще бъде изпълнен в четири работни пакета в съответствие с конкретните изследователски цели. РП

 1. Клинични изследвания и биобанкиране; РП
 2. Геномни и биоинформатични проучвания; РП
 3. Функционални проучвания; РП
 4. Биомаркери за ATTR.